Általános Szerződési Feltételek

Egyéb humán egészségügyi szolgáltatások nyújtására


A Gyógytornászda, mint a UjRa4 Kft. szervezeti egysége, mint Szolgáltató, valamint a szolgáltatást igénybe vevő Páciens (továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésre a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

 

1. Fogalmak

Szolgáltató: UjRa4 Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Csónakház utca 5.

Adószám: 26701024-1-41

Cégjegyzékszám: 01-09-340010

Számlaszám: 14100426-31671249-01000000, Sber bank

Szervezeti egysége: a Gyógytornászda – magán gyógytorna szolgáltatással

Működési engedély száma: BP-14/NEO/33817-2/2021

Engedélyezett szakma: 86900 Egyéb humánegészségügyi tevékenység

Szolgáltatás: Szolgáltató által nyújtott, egyéb humán egészségügyi szolgáltatások – magán gyógytorna szolgáltatás, masszázs, futáselemzés

Páciens: a Szolgáltató szolgáltatását igénybe vevő személy, illetve törvényes képviselője

Szerződés: a Szolgáltató és Páciens között létrejött szerződés, melyben Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását vállalja.

 

2. Szolgáltatás

2.1 Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti feltételek szerint vállalja egyéb humán egészségügyi szolgáltatások nyújtását a Páciens részére. Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik. A szolgáltatást UjRa4 Kft. megbízottjai végzik.

2.2 Szolgáltató valamennyi Szolgáltatását a mindenkor hatályos jogszabályoknak és az egyéb szakmai előírásoknak megfelelően nyújtja.

2.3 Szolgáltató a tevékenysége során mindig a Páciens érdekeinek figyelembevételével, valamint a tőle elvárható körültekintéssel és gondossággal jár el.

 

3. Jelentkezés

3.1 Páciensek a honlapon és egyéb hirdetési felületeken közzétett információ alapján e-mailen keresztül, vagy telefonon jelentkeznek gyógytornára, illetve valamely kiválasztott szolgáltatásra.

3.2 Gyógytornászdai szolgáltatásai kizárólag előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen (Gyógytornászda rendelő, online platform) történnek.

 

4. Jogviszony létrejötte, felek

Szolgáltatás megrendelője a szolgáltatás Vevője, Szolgáltató a Gyógytornászda (üzemeltető: UjRa4 Kft.). Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás megrendelésével jogviszony jött létre a Megrendelő és az Gyógytornászda-t üzemeltető UjRa4 Kft.  között.

 

5. Megrendelés, bejelentkezés, időpontok lefoglalása, lemondása

5.1 Páciensek szolgáltatás igénybevételére Szolgáltatónál előzetesen írásban, vagy telefonon időpontot egyeztetnek, mely időpontban Szolgáltató szolgáltatás nyújtása céljából a kijelölt helyszínen (Gyógytornászda rendelő, online platform) rendelkezésre áll.

5.2 Elállás esetén a Páciens írásban, telefonon, vagy személyesen élhet elállási jogával, melyet az egyeztetett időpontot megelőzően legkésőbb 24 órával a Páciens köteles a Szolgáltatóval közölni.

5.3 Az elállási szándék közlésének elmaradása esetén a Szolgáltató 100%-os rendelkezésre állását figyelembe véve a Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díj teljes összegére, melyet Megrendelő köteles fizetési határidőn belül pénzügyileg rendezni. Ezen lemondási szabály bármely egyéni szolgáltatás igénybevételére történő időpont foglalásra érvényes. ( Amennyiben Páciens korábban bérletet vásárolt, úgy ebben az esetben 1 alkalmat- mely megfelel a szolgáltatás 100%-os díjának- elveszít!)

5.4 Amennyiben a lemondás egyáltalán nem történik meg, és a Szolgáltató képviselője a megrendelés és az előzetes egyeztetés alapján, a helyszínen megjelenik, s a Páciens a szolgáltatást előzetes lemondás nélkül nem veszi igénybe, a Szolgáltató jogosult a rendelkezésre állás idejét figyelembe véve a szolgáltatási díj 200%-át elszámolni. ( Amennyiben Páciens korábban bérletet vásárolt, úgy ebben az esetben 2 alkalmat- mely megfelel a szolgáltatás 200%-os díjának- elveszít!)

 

6. Állapotfelmérés, kezelési terv felállítása

6.1 Az állapotfelmérés az első konzultáció alkalmával történik. Az állapotfelmérés a megfelelő kezelési terv kidolgozásához elengedhetetlen, magába foglalja az anamnézis felvételét és a szükséges fizikális vizsgálatokat.

6.2 A Szolgáltató vállalja, hogy az állapotfelmérést végén, a Pácienst szóban tájékoztatja az állapotfelmérés eredményéről és az általa javasolt kezelési tervről.

6.3 A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás igénybevételére jelentkező Pácienseknek a kiválasztott szolgáltatást nyújtja.

 

7. Szolgáltatás igénybevétele, díjfizetés

7.1 A gyógytorna szolgáltatás igénybe vétele a Páciens megrendelése alapján előre egyeztetett helyszínen.

7.2 A szolgáltatás nyújtásának időtartama a megrendelésnek megfelelően történik. Szolgáltató és Megrendelő egyaránt tudomásul veszi a megrendelt szolgáltatás időkeretét.

7.3 A Szolgáltatás ellenértékének megtérítése előre fizetéssel, banki átutalással vagy helyszíni fizetéssel történhet. Páciens a következő fizetési módok közül választhat: átutalás, bankkártyás fizetés, illetve helyszíni készpénzfizetés. A megrendelt szolgáltatás ára a mindenkor érvényes árlistában foglalt ár.

 

8. Elállás a szolgáltatás igénybe vételétől, pénzvisszatérítés

8.1 Pénzvisszafizetés kizárólag díjköteles szolgáltatás esetén lehetséges.

8.2 Bérlet vásárlása esetén a Páciens elállási jogát szóban és írásban egyaránt benyújthatja a Szolgáltatónál. A Páciens a megrendeléstől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szolgáltatás igénybevételétől  és jogosult a befizetett és szolgáltatással le nem fedett, azaz fel nem használt összeg 100%-ának visszatérítésére.

 

9. Reklamáció

9.1 Minőségi kifogás esetén írásbeli reklamáció a következő címre küldhető: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

9.2 Esetleges panaszával fordulhat a területileg illetékes betegjogi képviselőhöz is, akinek személyéről és elérhetőségéről a http://www.ijsz.hu/kepviselok1.html oldalon, illetve jelen dokumentum végén tájékozódhat.

 

10. Felelősség

10.1 Szolgáltató mindent megtesz a Páciens gyógyítása érdekében, de az emberi szervezet biológiai reagáló képességétől, illetve az előre nem látható tényezőktől függően az eredmény és a gyógyulási idő az átlagostól eltérhet.

10.2 Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan szövődményért, illetve következményért, amely abból ered, hogy a Páciens a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeit, valamint a gyógytornász utasításait, javaslatait nem tartja be.

10.3 Szolgáltató érvényes egészségügyi szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik az AEGON Biztosító Zrt-nél.

 

11. Adatkezelés, adatvédelem


11.1 Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott személyes, illetve különleges adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. számú törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. számú törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelni.

 

12. Honlap és közösségi oldalak tartalma


12.1.Minden Páciens, UjRa4 Kft. e.v. által üzemeltett honlap (www.gyogytornaszda.hu) és közösségi oldalak olvasásával és megnyitásával, elfogadja az alábbiakat:

  • Minden, a Szolgáltató által üzemeltett honlapon és közösségi oldalakon megosztott tartalom, Szolgáltató szellemi terméke, amelyet azért hozott létre, hogy Páciensei, Megrendelői saját, személyes felhasználásra és saját felelősségükre alkalmazzák az ott található információkat.
  • Szolgáltató, nem járul hozzá az oldalain megtalálható információk, tartalmak üzleti célú felhasználásához, sem azok részben, vagy teljes mértékben történő másolásához.
  • Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben az általa üzemeltett honlapon, vagy közösségi oldalakon szereplő tartalmakat, információkat más oldalon azonosan, vagy minimum 20%-os pontossággal megegyező formában találja úgy, hogy ahhoz nem járult hozzá, havi szinten, számla ellenében, kötbért számoljon fel.

A kötbér összege 250.000 Ft/hó, azaz kétszázötvenezer forint per hó. A Szolgáltató által kezelt oldalakon közölt információk/ tartalmak másolásával, a felhasználó jelen szerződési feltételt elfogadja és köteles a fent leírtak alapján kötbér fizetni.

 

13. Záró rendelkezések


13.1 Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvény és az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.

13.3 Jelen ÁSZF 2021. május 1. napján lép hatályba.

 

Budapest, 2021.04.30.

Újvári-Rajnay Katalin
UjRa4 Kft. képviselője

 

 

Betegjogi képviselő

Közép-Magyarország régió
Budapest
(VIII. kerület, IX. kerület, XIV. kerület, XV. kerület, XVI. kerület, XIX. kerület, XXI. kerület)
területileg illetékes betegjogi képviselője  

dr. Lengyel Ingrid

Munkaidőben elérhető telefon: +36 20 4899 609

Fogadó óra: egyeztetés szerint


Kérem, a várakozás elkerülése érdekében kérjen telefonon időpontot.
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: 06/80/620-055

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT MUNKATÁRSA, AZ INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.

 

© 2013-2023 Gyógytornászda